Samen sleutelen aan je werkplezier

In de workshop Job Craften gaan groepen aan de slag met het vergroten van hun werkplezier. Dat doen we door ruimte te maken voor talenten en grip te creeëren op de energiegevers en de energieslurpers in het werk. De workshop Job Craften bestaat uit 2 dagdelen.   

 

Wat is Job Craften?

Job Craften betekent sleutelen aan je eigen werk. Door met andere ogen naar je werk te kijken zie je hoe je kleine onderdelen kunt aanpassen zodat ze beter aansluiten bij je talenten, competenties en behoeften.

Er zijn 4 ‘job craft-knoppen’ waar je aan kunt draaien. Bijvoorbeeld door energieslurpende taken anders te organiseren of er anders over te gaan denken. Of door je werkomgeving aan te passen of een nieuwe samenwerking aan te gaan. Kleine veranderingen met een groot effect.

 

De vier job craft-knoppen

1 TAKEN: takenpakket of werkaanpak

2 RELATIES: interactie en betrokkenen

3 CONTEXT: tijd en plaats

4 MENTAAL: betekenis en beleving

De workshop in een notendop

De workshop Job Craften bestaat uit 2 groepsbijeenkomsten van een dagdeel en een aantal online opdrachten, waaronder natuurlijk  een StrenghtsFinder talentscan.

Voor wie?

Voor medewekers die op een praktische, positieve manier eigen regie willen nemen over het werk met inzet van hun eigen sterktes en die het leuk vinden om in groepsverband met – en van elkaar te leren.

Deel 1

inleiding

talent in beeld

drijfveren en energie

Deel 2

werk in beeld

matchen & kiezen

job craft-plan

Praktisch

  • aantal deelnemers: 10-12
  • duur: een 2 dagdelen (ca. 3,5 uur)
  • online huiswerkopdrachten
  • persoonlijk sterke punten rapport en job craft plan