Strengths Use in organisaties

Aandacht voor sterke punten (of sterke kanten of talenten, allemaal goed) wint steeds meer terrein in organisaties. Waar vroeger de nadruk vooral lag op het oplossen van tekortkomingen, is nu meer aandacht voor individuele kwaliteiten. Tot nu toe was er nog weinig wetenschappelijke onderbouwing voor best practices en de effecten daarvan op langere termijn. Dat komt doordat de sterke kanten benadering voortkomt uit de positieve psychologie, en die bestaat pas een jaar of 20.

Wat zegt de wetenschap?

Gelukkig zit de wetenschap niet stil. Onder anderen prof. dr. Arnold Bakker, Erasmus Universiteit Rotterdam, heeft veel onderzoek gedaan naar werken met kwaliteiten in organisaties en noemt dat Strengths Use. Onlangs volgde ik een college van hem over welke impact het heeft als er vanuit de organisatie ondersteuning is voor sterke kanten. De term ‘Strengths Use’ dekt meteen de lading, want het belangrijkste dat je als organisatie kunt doen is zorgen dat sterke kanten gebruikt kunnen worden!

Dan geven ze namelijk energie en zorgen ze dat mensen optimaal kunnen functioneren. Medewerkers zijn authentieker als ze hun sterke punten tijdens het werk kunnen gebruiken en hebben daardoor een grotere kans om hun doelen te bereiken. Zo beschouwd kun je Strengths Use zien als een organisatorische hulpbron die helpt bij het halen van werk-gerelateerde doelen.

Maar hoe?

Alleen al door kennis te maken met hun sterke kanten gaan medewerkers nadenken over zichzelf en wat bij hen past. Maar alleen kennis is niet genoeg, er is een omgeving nodig waarin sterke kanten kunnen worden ingezet, verder worden ontwikkeld en ermee kan worden geëxperimenteerd. Dat gebeurt vooral op de werkvloer, waar overigens 70% van de ontwikkeling van medewerkers plaatsvindt. Strengths Use interventies hebben dus de meeste impact als ze gericht zijn op leren op de werkvloer. Bijvoorbeeld door van- en met elkaar te leren in een team of groep collega’s, met je talenten bijdragen aan een project, de ruimte krijgen problemen in het werk zelf op te lossen, inspraak via werkoverleg etc.

Daarnaast zijn mensgerichte interventies belangrijk. Dat vraagt iets van leidinggevenden: geef individuele aandacht, benader medewerkers als partners en betrek ze bij voortdurende dialogen over hoe ze hun rollen, taken en werkrelaties kunnen invullen en bijschaven. Zorg daarnaast dat er voldoende mogelijkheden zijn voor zelfonderzoek en ontwikkeling in de vorm van training en coaching.

Bekijk hier een aantal Strengths Use interventies. Omdat Strengths Use in organisaties nog lekker nieuw is, biedt het alle ruimte om als organisatie je eigen best-practice te ontdekken. Dan kunnen we die weer doorgeven aan prof. dr. Arnold Bakker. Oh ja, de effecten: uit onderzoek blijkt dat Strengths Use een katalysator is voor pro-actief gedrag, daarover lees je hier meer