Bouwstenen voor talentontwikkeling 

Onderzoek naar de talentgerichtheid van organisaties met een vragenlijstonderzoek of een korte betrokkenheids survey gebaseerd op de Q12 van Gallup. Onderzoeken worden altijd gedaan in samenwerking met onderzoeks- en adviesbureau de MonitorGroep.

Strategie- en beleidvorming. Daar hoort ook bij: loslaten wat niet meer nodig is en zoeken naar een nieuwe invulling. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Belonen, het POP 2.0, nieuwe (kern)competentiesets etc.  

StrenghtsFinder Talentscans, individueel en team- of organisatiebreed. Zo worden talenten in kaart gebracht en ontstaat een totaaloverzicht van in de organisatie aanwezige talenten.  

Individuele talentcoaching, en coaching on the job en jobcrafting. Begeleiding in het (her)kennen en eigen maken van talenten. 

Teamcoaching, thema- workshops en jobcrafting. Alle talenten van het team worden in kaart gebracht en er wordt zichtbaar gemaakt hoe ze zich tot elkaar verhouden en elkaar beïnvloeden. 

Waarderende interventie. Bijvoorbeeld als vervolgtraject na een sterke punten teamworkshop. Sterke punten verankeren in een team als ze gekoppeld worden aan successen en erkend en gewaardeerd. 

Duurzame inzetbaarheidprogramma’s. Voor het ontwikkelen van niet-functiespecifieke competenties en vaardigheden kan eventueel een ESF subsidie worden aangevraagd in het kader van duurzame inzetbaarheid. 

Lezingen en inspiratiesessies